JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTEM WNĘTRZ?

Kompleksowy projekt architektury wnętrza dzieli się na 3 etapy:

• Etap I – koncepcja

Obejmuje pierwsze spotkanie z architektem wnętrz i szczegółowe omówienie oczekiwań, preferencji i możliwości finansowych inwestora. Architekt zapoznaje się z dokumentacją techniczną i w razie potrzeby wykonuje inwentaryzację oraz dokumentację fotograficzną.

Na podstawie wstępnych ustaleń architekt przygotowuje 2 koncepcje zagospodarowania przestrzeni, które przedstawia w formie rzutu oraz proponuje wstępne rozwiązania w oparciu o materiały wybrane z katalogów branżowych.

Koncepcja jest najważniejszym etapem, warto zatem dokładnie przeanalizować proponowane rozwiązania i nanieść poprawki zanim architekt przystąpi do wykonywania właściwego projektu.

• Etap II – projekt

Po zatwierdzeniu koncepcji architekt przystępuje do etapu szczegółowego projektowania. Rozwinięciem fazy koncepcyjnej jest tutaj wizualizacja całego wnętrza. Po jej zatwierdzeniu przez inwestora architekt przygotowuje precyzyjne rysunki techniczne zawierające m.in: układy ścian, podziały posadzek, sufity podwieszane, aranżację meblową oraz zaznaczone rozmieszczenie punktów oświetleniowych, elektrycznych, elementów wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczych i wentylacji.

Architekt przygotowuje także zestawienie kolorystyczne oraz zestawienie materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia: mebli, armatury, oświetlenia.

• Etap III – realizacja

Ostatni etap obejmuje nadzór autorski nad realizacją projektu. Architekt nadzoruje prace ekipy zajmujacej się realizacją projektu i w razie potrzeby służy pomocą oraz wyjaśnieniami, tak aby wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem i oczekiwaniami inwestora.